Wie zijn jullie?

Stallijst.nl is een project van Charper Bonaroo. Charper Bonaroo is een softwarebedrijf met veel kennis en ervaring op het gebied van software voor veehouders en veehandel. Vanuit deze ervaring hebben wij stallijst.nl opgezet als open toegankelijke dienst voor veehouders, handelaren en afnemers van kalveren en slachtvee. We staan in de Veldpost met een foto en een artikel. We staan ook in de Boerderij:

Medewerkers

Wat leveren jullie precies?

Wij leveren een dienst waarbij de veehouder zijn actuele stallijst kan inzien. Hij kan, als zijn (vaste) afnemer zich ook inschrijft, dieren naar de afnemer aanmelden. Alle administratieve zaken zoals RVO meldingen bij een afvoer lopen tevens via stallijst.nl. Wij zijn geen afnemer van vee. We zorgen niet voor hogere prijzen voor de veehouders. We versimpelen de communicatie tussen veehouder en afnemer voor het verhandelen van vee en de administratieve afwikkeling daaromheen.

Hoe verdienen jullie dan je geld?

Stallijst.nl is voorlopig voor iedereen gratis te gebruiken, uiteindelijk zal alleen de afnemer voor het gebruik van de dienst gaan betalen. In de toekomst zullen we waarschijnlijk voor een abonnementsvorm voor de afnemer kiezen, de veehouders kunnen altijd gratis gebruik maken van stallijst.nl

Kan ik als veehouder de tussenhandel eruit halen met dit platform?

Het staat u helemaal vrij aan wie u verkoopt. Stallijst.nl is enkel een gereedschap om het voor veehouder en afnemer makkelijker te maken om vee te verplaatsen. Het staat iedereen die vee wil afnemen vrij om zich in te schrijven op stallijst.nl

Waarom zou ik als veehouder jullie dienst gaan gebruiken?

Waarom zou ik als afnemer jullie dienst gaan gebruiken?

Staan jullie open voor ideeen en suggesties?

In samenwerking met afnemerketens en veehouders zetten wij in op gewoon prettige automatisering die voor iedereen werkt. Er gaan momenteel al wekelijks kalveren over stallijst.nl. We zijn benieuwd naar de reacties vanuit de sector: Mail naar info@stallijst.nl of bel/WhatsApp naar 06 479 582 91