Inhoud

Handleiding 1 de afnemer schrijft zich in

Handleiding 2 de veehouder meldt de dieren naar de afnemer

Handleiding 3 de veehouder machtigt de afnemer om de dieren af te voeren


Handleiding 1: Afnemer schrijft zich in

Stap 1:

De afnemer van vee schrijft zich in. Hierbij vragen we om de contactgegevens. Deze contactgegevens laten we zien aan de veehouders zodat ze uw bedrijf voor de afvoer kunnen selecteren. We delen deze gegevens niet met derden.

Inloggen

stallijst inloggen

Bedrijf registreren

stallijst inloggen keuze

Stap 2:

De afnemer geeft de voorkeuren aan. Hij kan slachtvee en/of kalveren accepteren.

Indien Transporteur of Handelaar

stallijst bedrijf aanmaken

Stap 3:

Optioneel heeft u als afnemer de mogelijkheid om op te geven welke dagen u beschikbaar bent voor transport. De veehouder kiest dan bij afvoeren vee een datum die voor u geschikt is. Doet u dit niet, dan kan de veehouder zelf een willekeurige datum als suggestie geven bij afvoeren, en kunt u een definitieve datum kiezen.

Indien de afnemer alle dagen dieren wil accepteren en ophalen, kiest hij de eerste optie bij Transportplanning.

stallijst transportplanning

Indien de afnemer op bepaalde dagen de dieren wil ophalen, vinkt hij de tweede optie, ja, aan. Dan komt de transportagenda in het menu en kan hij zijn specifieke dagen toevoegen. U bent nu zichtbaar voor veehouders voor afvoeren.

stallijst transportdagen kiezen

Stap 4 (optioneel):

Er wordt voor u een eigen Stallijst dienst opgezet, waar u uw veehouders op kunt laten inschrijven. U kunt hierbij zelf een website naam kiezen, bijv.: jansen-veehandel.stallijst.nl.


Handleiding 2: Veehouder meldt dieren naar afnemer

Stap 1:

Veehouders schrijven zich in via de door de afnemer gekozen naam, bijv.: jansen-veehandel.stallijst.nl. Zij kunnen dan na het opgeven van hun RVO relatienummer direct hun stallijst inzien om NuKa’s of slachtvee af te voeren. Om de dienst te gebruiken is een RVO relatienummer nodig. Dit hebben wij nodig om uw stallijst op te halen.

Bedrijf ophalen via RVO

stallijst rvo

Ja klikken bij Stallijst & kalveren

stallijst ophalen rvo

De stallijst, zowel het overzicht en de kalveren apart in een overzicht.

stallijst overzicht

Stap 2:

U selecteert de dieren door op het dier te klikken. Daarna kiest u de afnemer. Hij bevestigt nu de dieren en Handelaar Jan Jansen is geselecteerd. Als de veehouder de afvoeropdracht aanmaakt krijgt de handelaar een email met de gegevens.

Selecteer de dieren

stallijst dieren selecteren

Afvoeropdracht aanmaken

stallijst afvoeropdracht aanmaken

Stap 3:

Een voorbeeld van hoe het in de praktijk gebruikt is. De veehouder heeft de dieren op 14 oktober aangemeld voor transport op 17 oktober. Hij heeft vervolgens de dieren op 20 oktober bij het RVO gemeld. RVO keurde dit goed (groen). De handelaar heeft ze opgehaald.

De veehouder heeft 3 dieren verstuurd, de RVO melding gedaan en de handelaar heeft deze geaccepteerd en opgehaald.

stallijst afvoeropdracht


Handleiding 3: veehouder machtigt afnemer

Stap 1:

De veehouder machtigt afnemer.

De nuka nieuwsbrief is aangezet en de handelaar is gemachtigd.

stallijst nuka nieuwsbrief en handelaar machtiging

Stap 2:

De afnemer ziet de stallijst van de veehouder en geeft dieren op naar zichzelf.

stallijst mijn veehouders voor handelaar

Stap 3:

De veehouder meldt de dieren via RVO af zoals gewoonlijk.


Voor vragen mail naar info@stallijst.nl of bel/WhatsApp naar 06 479 582 91